Kvalita a tradícia od roku 1936

Hotely a reštaurácie

priemyselné pranie, žehlenie, rozvoz bielizne pre hotely a reštaurácie
Zistite viac

Zdravotnícke zariadenia

komplexný hygienický režim pre nemocnice, ambulancie, domovy dôchodcov

Zistite viac

Priemysel a výskum

ošetrovanie všetkých druhov pracovných odevov

Zistite viac

Súkromné osoby

ušetrite svoj čas a zverte svoje odevy do rúk odborníkov

Zistite viac

Špeciálne služby

ošetrovanie kobercov,
impregnácia

Zistite viac