Minulosť

Spoločnosť Mýval s.r.o. má dlhoročnú rodinnú tradíciu. Zakladateľmi boli Pavol Škrovina s manželkou Ruženou, ktorí spoločnosť v roku 1936 nazvali Chémia. Ich zameraním bolo hlavne chemické čistenie, farbenie a pranie rôznych druhov textílií. Firma prosperovala a poskytovala svoje služby pre obyvateľstvo a spoločnosti v širokom okolí Brezna, ktoré bolo v tom čase okresným mestom. Všetky nádeje na ďalší rozvoj firmy však narušil rok 1952, kedy bola celá firma, majetok a aj budovy znárodnené a všetko prešlo do vlastníctva Komunálnych služieb mesta Brezna.

V roku 1991 sa Milanovi Škrovinovi (synovi zakladateľa) spolu s manželkou Ľudmilou podarilo získať spoločnosť späť a snažili sa nadviazať na pretrhnutú tradíciu rodinnej firmy. Založili firmu Mýval perie – čistí, ktorá bola v roku 2007 pretransformované na spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Mýval s.r.o.

Prítomnosť

Ku konateľom druhej generácie zakladateľa sa pridala v poradí tretia generačná etapa a konateľom spoločnosti sa stala aj Katarína Škrovinová, vnučka zakladateľa.

Plynofikácia kotolne,  väčšinová výmena technológií a modernizácia spoločnosti v rokoch 2008 – 2015 viedla k rozšíreniu pôsobnosti spoločnosti a k zamestnaniu vyššieho počtu zamestnancov. V roku 2011 sme zriadili chránenú dielňu, čím sme vytvorili možnosť zamestnania aj občanom so zdravotným postihnutím.
Spoločnosť Mýval s.r.o. je v súčasnosti  rozdelená podľa zamerania na niekoľko častí:

  • Práčovňa (ošetrovanie hotelovej a zdravotníckej bielizne, personálnej bielizne zdravotníckych zariadení a laboratórií)
  • Čistiareň (ošetrovanie pracovných odevov ťažkého priemyslu, ošetrovanie odevov súkromných osôb)
  • Krajčírska dielňa (opravy a úpravy pracovných odevov a textílií)
  • Čistenie kobercov

Budúcnosť

Pokračovanie vo výmene technológií, modernizácia, stavebná úprava príjmu odevov, stavebná úprava prevádzky práčovne, zriadenie školiaceho strediska pre SPaČ SR v priestoroch Mýval s.r.o., realizácia školení pod záštitou SPaČ, udržanie kvality našich služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

Certifikáty a potvrdenia

Certifikat Myval 1

Certifikat Myval 2